Verksamhetsberättelse 2013

Föreningen Nordens lokalavdelning i Helsingborg har under året haft följande styrelsesammansättning:

Gunilla Carlborg ordförande
Per Johansson vice ordförande
Ulla Friberg sekreterare
Britt-Marie Dahl
Gunilla Lennström
Ingrid R Lyckefors
Mikael Rudesjö
Kristina Albinsson
Kenneth Karlsson

Adjungerande
Anders Hansson kassör
Anita Johansson programkommittén

Styrelsen har under året haft 6 sammanträden.

 

Revisor har varit Olof Mathiasson med Anders Kjellvard som revisorssuppleant.

Valberedningen under året har bestått av Anita Johansson, Kristina Emgård och Arne Johansson. Arne Johansson har varit sammankallande.

Medlemsavgiften för 2013 har varit 175 kr för helbetalande medlem och 50 kr för familjemedlemmar. Medlemsantalet var vid årets slut 675 hushåll.

Aktiviteter

Året inleddes med nordisk skönsång av ”Kvartettarna” på Dunkers kulturhus. Ett mycket njutbart och omväxlande program. Intresset från våra medlemmar var emellertid magert med få deltagare.

Biljetterna i maj till teaterbesöket ”I sista minuten” av Carin Mannheimer hade en strykande åtgång bland våra medlemmar.

Föreningen Norden i Båstad var i år värd för Nordiskt gästabud.Intressant exposé om Nordiska Rådets verksamhet gavs av Cristina Husmark Pehrsson. En svängig jazzkonsert med Hallavara Stompers avslutade gästabudet. Från Helsingborgsföreningen deltog 3 medlemmar.

Hösten inleddes med ett studiebesök inkl. lunch på nya Arenan i Helsingborg. Ett uppskattat och fulltecknat arrangemang.

Bokmässan i Göteborg besöktes traditionsenligt i september med full busslast från Helsingborg. Bokmässans tema var i år Rumänien.

Programmet Konstnärer vid Sundet i oktober med konstvetaren Ulla Tengberg rönte också stort intresse bland våra medlemmar och programmet var fulltecknat.

Ett medlemsmöte ägde rum i november där distriktets nya ordförande, riksdagsledamoten Cristina Husmark Pehrsson delgav oss sina tankar om hur Föreningen Norden kan stärkas och utvecklas. Mötet var kostnadsfritt för medlemmarna och bl a serverades en läcker landgång som avnjöts under frågestunden med Cristina.

Luciafirandet med fika först på Fahlmans lockade danska gäster. Tillsammans upplevde vi Lucia i Mariakyrkan.

Tisdagar på Café Annorledes har varit en populär träffpunkt för medlemmarna.

Dunkers kulturhus och Nordjem är arrangörer av Samtal på Dunkers. Under året har tolv sådana samtal genomförts. Genom ett samarbete erhåller Föreningen Nordens medlemmar biljetter till reducerad kostnad, vilket lockat många av våra medlemmar.

Dagsutflykten med besök i Gumlösa kyrka och Wanås konsthall fick inställas p g a för få anmälningar.

För Nordiska Bokens dag för Öresundsregionen var i år Helsingör värd. Programmet ägde rum på Kulturvaerftet och hade lockat många Helsingborgare att ta sig över sundet denna novemberdag.

Helsingborgsföreningen var i år värd för distriktsmötet. Ett 50-tal medlemmar från distriktet besökte oss i Markeliussalen på Konserthuset. Sedvanligt årsmöte ägde rum och efter lunch på Teaterkatten höll Bo Aurehl, VD för Konserthuset ett anförande.Distriktsmötet avslutades med att fem musiker ur Helsingborgs Symfoniorkester bjöd på nordiska klanger. Ett arrangemang vi fick mycket lovord för.

Våra studiecirklar – vardagsdanska och nordisk litteratur – är efterfrågade. Nordisk litteratur har utökats med ytterligare en cirkel.

Föreningen har egen hemsida www.norden.se/helsingborg som Mikael Rudesjö ansvarar för.

Styrelsen vill tacka såväl medlemmarna som samarbetspartners för det gångna året.

Helsingborg 2014-02-05