Styrelse

Ordförande

Mikael Rudesjö
Mejl: rudesjo@gmail.com

Vice Ordförande

Per Johansson
Mejl: jper79@yahoo.se

Övriga ledamöter

Lena Johansson-Ljungqvist
Kennet Karlsson
Jan Kivisaar
Harriet Thorén
Kerstin Grevelius
Britt Larsson

Kassör

Anders Hansson, adjungerad

Revisor

Kaj Stenberg och Ingrid Lönnerup

Revisorssuppleant

Carl-Johan Wassholm

Valberedning

Anita Johansson
Arne Johansson
Kristina Emgård