Helsingborg

Styrelse

Ordförande

Mikael Rudesjö
Mejl: [email protected]

Vice Ordförande

Per Johansson
Mejl: [email protected]

Övriga ledamöter

Lena Johansson-Ljungqvist
Kennet Karlsson
Jan Kivisaar
Harriet Thorén
Pia Glad Åström

Kassör

Anders Hansson, adjungerad

Revisor

Kaj Stenberg och Carl-Johan Wassholm.

Revisorssuppleant

Ingrid Lönnerup

Valberedning

Anita Johansson