Helsingborg

Styrelse

Ordförande

Mikael Rudesjö
Mejl: [email protected]

Vice Ordförande

Per Johansson
Mejl: [email protected]

Övriga ledamöter

Lena Johansson-Ljungqvist
Kennet Karlsson
Jan Kivisaar
Harriet Thorén
Birgitta Svensson

Kassör

Anders Hansson, adjungerad

Revisor

Kaj Stenberg och Ingrid Lönnerup

Revisorssuppleant

Carl-Johan Wassholm

Valberedning

Anita Johansson